Deväť z desiatich obyvateľov Dánska vlastní bicykel. Priemerný Dán prejde denne na bicykli 1,6 kilometra. Cyklistika v Dánsku je jednoducho in. Priznám sa, naša