Najsevernejší bod Dánska sa nachádza v meste Skagen. Práve tam sa stretáva Severné more s Baltským. Skagen, mesto s osemtisícovou populáciou, leží v najsevernejšej časti krajiny,