Dáni sú považovaní za jeden z najšťastnejších národov sveta, hoci skoro polovicu ich zárobku im každý mesiac vezme štát. O tom, že v Dánsku ľudia