PLATIA VYSOKÉ DANE A SÚ SPOKOJNÍ

Dáni sú považovaní za jeden z najšťastnejších národov sveta, hoci skoro polovicu ich zárobku im každý mesiac vezme štát.

O tom, že v Dánsku ľudia platia vysoké dane, sa toho napísalo už veľa. Rovnako aj to, že práve vďaka takto nastavenému daňovému systému je krajina bohatá a životná úroveň v nej vysoká. Ako sa to však dotýka bežných pracujúcich Dánov?

V prvom rade treba povedať, že dánsky daňový systém je progresívny. To znamená, že čím vyšší príjem, tým vyššia daň. Tento princíp sa odráža aj dánske príslovie, ktoré hovorí, že ten, kto má najširšie ramená, by mal znášať i najťažšie bremeno. Týmto bremenom myslia dane, ktoré sú pre Dánsko prvoradým zdrojom príjmu krajiny.

Daňový systém má na starosti Ministerstvo daní spolu s Dánskou daňovou agentúrou (Skattestyrelsen). Platenie daní usmerňujú daňové zákony, ktoré sú, ako v každej inej krajiny, priebežne každý rok aktualizované. Skattestyrelsen zabezpečuje spravodlivé a efektívne financovanie verejného sektora: 44% vybratých daní ide na sociálne zabezpečenie obyvateľstva, 13-14% na zdravotnú starostlivosť a 13% na školstvo a bezplatné vzdelávanie. Zvyšok daní prerozdelia medzi políciu a vojenskú obranu.

Aká je dánska daň?

Priemerný ročný príjem v Dánsku je okolo 65 až 70 tisíc eur. Z toho pracujúci zaplatí 55-percentnú daň, pokiaľ nie je držiteľom tzv. tax card. Tá môže na základe rôznych podmienok znížiť daň až na 40 %. (Priemerne platia Dáni daň vo výške 45 percent.) Pokiaľ zarobia viac ako 77 tisíc eur ročne, zaplatia o 15 % vyššiu daň. Daňová povinnosť sa ruší, pokiaľ je ročný zárobok nižší ako cca 6 200 eur.

Výšku dane znižuje aj hypotéka, poistenie v nezamestnanosti alebo dochádzanie do práce vlastným automobilom.

Daň, ktorú musia pracujúci zaplatiť zo svojho príjmu, sa skladá z viacerých častí. Ide o tzv. priamu daň a tá pozostáva zo základnej (štátnej) dane, ktorej súčasťou je aj daň z vysokého príjmu (vyššie spomínaných 15%). Ďalšou časťou dane z príjmu je obecná daň, ktorá je v každej obci iná. Napríklad obyvateľ Kodane platí iné percento zo svojho príjmu, ako obyvateľ Aalborgu. Osem percent dane z príjmu tvorí príspevok na trh práce. V Dánsku členovia Evanjelickej cirkvi (tiež nazývaná ako Dánska cirkev alebo Evanjelická luteránska cirkev Dánskeho kráľovstva) platia každý mesiac v rámci daní aj cirkevnú daň.

Medzi priame dane patrí i daň z vlastníctva nehnuteľnosti a daň z osobného automobilu, tie však nezahrňuje daňový odvod z príjmu a obyvatelia ich platia osobitne. V súvislosti s Dánskom sa často spomína tiež registračná daň motorového vozidla. Jej výška sa pohybuje od 100 do 150 % z ceny vozidla. Automobily a motorky kúpené v Dánsku majú túto daň započítanú už v cene vozidla.  Súčasťou daňového systému sú aj nepriame dane – pri nákupe tovaru a služieb 25 % DPH, spotrebné dane (alkohol, sladkosti, cigarety), tzv. zelené dane (pohonné hmoty, voda, odpad) a colné poplatky. 

vysoké dane Dánsko

Zdroj foto: Mama v Dánsku

Vysoké dane, šťastný národ

Dánsko sa v poslednom prieskume WHR (World Happiness Report) umiestnilo na druhom mieste v rebríčku najšťastnejších krajín sveta. Prečo sú Dáni šťastní aj napriek tomu, že platia vysoké dane? Všetko je to o nastavení. Dáni nevnímajú platenie daní ako niečo, čo im ukrajuje z ich osobného benefitu, naopak, platenie daní vnímajú ako niečo, čo ich spokojnému životu prospieva. Inými slovami, všetci občania nejakým spôsobom využívajú verejný sektor, a teda všetci doňho musia prispievať.

Takýto postoj k plateniu daní nemajú len Dáni, ale aj ostatné severské krajiny. Platiť vysoké dane je zárukou kvalitného života, a tak to vnímajú i obyvatelia – investujú do spoločnosti, v ktorej žijú. Dôležité je však uvedomiť si, že Dáni majú k štátnym inštitúciám dôveru. Veria, že financie, ktoré štát vyberie na daniach, budú spravodlivo rozdelené. Daňové úniky, korupcia a úplatkárstvo sú, samozrejme, nezákonné, ale v Dánsku je za ne aj prísna trestná zodpovednosť. Podľa Transparency International je Dánsko spolu s Fínskom a Novým Zélandom krajina s najnižšou mierou korupcie.

Dáni sú toho názoru, že obrovské výhody, ktoré poskytuje sociálny systém, výrazne prevažujú nad faktom, že musia platiť vysoké dane. Skutočnosť, že každý jednotlivec vie, že počas života bude o neho zo strany štátu postarané, výrazne uľahčuje platenie daní.

Výhody, ktoré poskytujú vysoké dane

Vďaka dobrému systému sociálneho zabezpečenia v krajine, na ktorom sa podieľajú aj vysoké dane, majú obyvatelia k dispozícii množstvo výhod. Tu sú niektoré z nich:

Okrem štúdia zadarmo dostáva každý univerzitný študent aj štipendium, ktoré by malo pokryť aspoň z veľkej časti ubytovanie, stravu a ďalšie výdavky súvisiace so štúdiom.

Po narodení dieťaťa môžu rodičia nastúpiť na 52-týždňovú platenú dovolenku. Matka dieťaťa má nárok na štyri týždne pred pôrodom a 14 týždňov po pôrode. Otec dieťaťa má nárok na dva týždne po pôrode. Zvyšných 32 týždňov si môžu rozdeliť rodičia medzi sebou podľa vlastnej potreby.

Bezplatné zdravotníctvo, podpora v nezamestnanosti, pomerne štedré dôchodky.

V Dánsku sú pomerne nízke výdavky pri návšteve materskej školy, pretože štát prispieva rodičom na poplatky veľkou časťou. Rodičia sa tak relatívne skoro po narodení dieťaťa môžu vrátiť späť do pracovného procesu.

Šťastné Dánsko

Kľúčom k pochopeniu vysokej úrovne šťastia v Dánsku je schopnosť modelu sociálneho zabezpečenia znižovať riziká, neistoty a obavy medzi svojimi občanmi a predchádzať extrémnemu nešťastiu. Aj najchudobnejším skupinám obyvateľov sa v Dánsku žije lepšie, ako v iných krajinách.