TAKTO DÁNI VYCHOVÁVAJÚ SVOJE DETI

Dánsky spôsob rodičovstva vám zlepší vzťah s vašimi deťmi a pripraví ich na dospelosť. Aká je dánska výchova?

Šťastní rodičia vychovávajú šťastné deti. Fakt, že Dánsko sa dlhodobo umiestňuje v rebríčkoch najšťastnejších krajín sveta a, napríklad, Kodaň sa aj minulý rok ocitla medzi najlepšími miestami pre život, má na svedomí aj dánska výchova.

Ako Dáni vychovávajú svoje deti? Dánsky spôsob rodičovstva je založený na dôvere a tolerancii. Bitky, tresty či kriky nahrádza láskavosť, pozornosť a vedomé rodičovstvo. Z detí sa potom stávajú sebavedomí dospelí, ktorí držia svoj život pevne v rukách.

Hra

Dánska autorka Iben Dissing Sandahl a Američanka Jessica Joelle Alexander vydali pred pár rokmi knihu The Danish Way of Parenting (v slovenskom preklade kniha vyšla pod názvom Prečo sú dánske deti šťastné), v ktorej píšu o šiestich kľúčových faktoroch, ktoré pozitívne ovplyvňujú detské šťastie – hra, autentickosť, prekoncipovanie, empatia, žiadne ultimáta a spolupatričnosť.

dánska výchova a hra

Zdroj foto: © Ribe VikingeCenter – VisitDenmark

O dôležitosti hry som už na mojom blogu písala v textoch Nechajme deti hrať saTakto Dáni učia svoje deti zvládať stres. Psychológ Peter Gray vo svojom článku Vráťte detstvo deťom hovorí, že najdôležitejšie zručnosti, ktoré sa deti musia naučiť, aby mohli žiť šťastný, produktívny a morálny život, sú zručnosti, ktoré sa nedajú naučiť v škole, ale precvičujú si ich práve v hre. Ide o zručnosti ako kreatívne myslenie, vychádzanie a spolupracovanie s inými ľuďmi či ovládanie svojich emócií.

Podľa Národného inštitútu hry ľudia, ktorí sa hrajú, majú vyššiu fyzickú a emocionálnu pohodu, sú kreatívnejší, majú vyššiu motiváciu k dlhodobému vzdelávaniu, sú vo väčšej harmónii a vzájomnej prepojenosti s druhými. Dánska výchova prikladá hre dôležitý význam.

Autentickosť

Dánsky spôsob rodičovstva vás pozýva k tomu, aby ste boli autentickí a úprimní a také budú aj vaše deti. Deti sú najlepší pozorovatelia a majú vyvinutý dokonalý radar na zachytenie vašich emócií a reakcií na rôzne situácie. Pamätajte, že všetky emócie sú v poriadku, ale sebaklam je mätúci a vysiela nesprávny signál k vašim deťom. Odvážne a sebavedomé deti sa formujú v rodinách, v ktorých je autentickosť súčasťou života.

„Ak naučíme naše deti rozpoznávať a prijímať autentické pocity, dobré alebo zlé, a konať spôsobom, ktorý je v súlade s ich hodnotami a výzvami, nepotopíme ich. Budú vedieť, že konali v súlade s tým, čo považujú za správne. Budú vedieť rozpoznať a rešpektovať svoje hranice,“ píšu autorky Jessica Joelle Alexander a Iben Dissing Sandahl v knihe The Danish Way of Parenting.

stres a voľná hra

Zdroj foto: Unsplash.com/Olivia Bauso

Prekoncipovanie

Zmeniť myslenie alebo aspoň uhol pohľadu je kľúčové a dokáže otočiť váš život a život vašich detí k lepšiemu. Dáni pri rozhovoroch so svojimi deťmi používajú menej obmedzujúci a viac podporný jazyk. Znamená to, že namiesto toho, aby hovorili, aké ich deti sú, čo by mali robiť alebo cítiť, sa snažia deti viesť k tomu, aby pochopili dôvody svojho správania a videli situáciu z rôznych uhlov pohľadu.

Prekoncipovanie môže zmeniť perspektívu toho, ako opisujete seba a váš obraz sveta. A vašim deťom to môže pomôcť sústrediť sa na lepší príbeh života. Táto zručnosť bude pre ich budúcnosť nevyhnutná a cenná. Dánska výchova chápe túto zmenu myslenia za kľúčovú, na ktorej potom stavia celý dánsky spôsob rodičovstva.

Empatia

Viaceré výskumy naznačujú, že máme vrodenú empatiu a dokonca aj niekoľkomesačné dieťa inklinuje k tým, ktorí sa k ostatným správajú dobre. Nesprávnym prístupom však môžeme túto empatiu u detí úplne potlačiť a vychovať z nich neempatických dospelých.

V škôlke mojej dcéry prebieha každý týždeň aktivita s plyšovým medvedíkom, počas ktorej sa deti učia rozpoznávať a chápať ľudské emócie. Táto malá aktivita môže veľmi zlepšiť empatiu. Dánski rodičia a pedagógovia učia deti tolerancii a neodsudzovaniu. Napríklad počuť ich rozprávať negatívne o iných deťoch je zriedkavé. Naopak, povzbudzujú deti, aby v druhých videli to dobré.

materská škola v Dánsku

Zdroj foto: Unsplash.com/Katie Emslie

Žiadne ultimáta

Výprask ako forma výchovy dieťaťa je v Dánsku niečo nemysliteľné. Dokonca je to aj zakotvené v dánskom zákone z roku 1997, v ktorom sa hovorí o zákaze fyzických a psychických trestov pre deti aj zo strany rodičov.

Dáni preferujú demokratické a rešpektujúce rodičovstvo. Rešpekt má byť obojstranný – musíte ho dať, aby ste ho dostali späť. Vyhnúť sa súpereniu o moc a, naopak, zvoliť demokratickejší prístup k rodičovstvu posilňuje dôveru a odolnosť detí a vytvára podmienky pre ich šťastnejšie detstvo.

Dobro plodí dobro. Pokoj plodí pokoj. Pamätajte, dieťa nie je zlé; je to jeho konanie. Je dôležité to vždy rozlišovať.

Iben Dissing Sandahl a Jessica Joelle Alexander: The Danish Way of Parenting

„Dánski rodičia stanovia deťom pravidlá a pokyny a od detí sa očakáva, že ich budú nasledovať. Avšak vedia si citlivo vypočuť otázky detí k týmto pravidlám. Dáni veria, že deti sú vo svojej podstate dobré, a podľa toho s nimi zaobchádzajú“ píšu autorky knihy The Danish Way of Parenting.

Dánske rodiny fungujú tiež bez kriku. Dánsky spôsob rodičovstva vychádza z tvrdenia, že pokiaľ rodič nedokáže zostať v pokoji a stratí nad sebou kontrolu, nemôže potom očakávať od svojho dieťaťa, že sa v kritickej situácii ovládne. Pevná ruka a láskavosť môže nahradiť výbuchy zlosti, súperenie o moc i ultimáta. Domov by mal byť pre vaše deti miestom pokoja a bezpečnej atmosféry.

dánska výchova bez trestov

Zdroj foto: Unsplash.com/Kelly Sikkema

Spolupatričnosť

Napokon dánska výchova ide ruka v ruke aj s dánskym konceptom hygge. Byť spolu v príjemnej atmosfére je kľúčovým faktorom, ako zabezpečiť svojmu dieťaťu šťastné detstvo. Hrajte sa spolu, čítajte si spolu, stolujte spolu, rozprávajte sa spolu, trávte čas ako rodina. Deti to nevyhnutne potrebujú, aby sa z nich raz stali spokojní, vyrovnaní a šťastní dospelí.

Rodinná spolupatričnosť podporuje pocit bezpečia, spojenie s ostatnými a pohodu. A čo je najdôležitejšie, spoločné stretnutie rodiny prináša deťom nezabudnuteľné spomienky, z ktorých budú čerpať celý svoj dospelý život. A, navyše, toto funguje aj na celospoločenskej úrovni.

V Dánsku sa dlhodobo snažia o spoločnosť, ktorá si zakladá na empatii, spolupráci a dôvere. Láskavosť a altruizmus je niečo, čo v Dánsku nevyšlo z módy, ba naopak, je to niečo, čo Dáni učia svoje deti. Láskavosť má moc meniť atmosféru okolo nás, odstraňovať bariéry a podporiť pocit spolupatričnosti.

dánsky spôsob rodičovstva

Zdroj foto: © Niclas Jessen – VisitDenmark

5 spôsobov, ako u detí podporiť empatiu

Voľné spracovanie z knihy Meika Wikinga The Little Book of Lykke.

o ich pocitoch, ale aj pocitoch druhých. Pokojne aj formou hry, že budete počas prechádzky pozorovať okoloidúcich a odhadovať ich náladu.

na papier tváre, ktoré budú vyjadrovať rôzne pocity, a k nim prikreslite aj príčinu tohto pocitu.

Každý týždeň si zvoľte jeden pocit, napíšte alebo nakreslite ho na papier a ten prilepte na viditeľné miesto v dome. Vyzvite dieťa k tomu, aby vždy, keď v sebe „pocit týždňa“ pocíti alebo uvidí u iného člena rodiny, upozornilo na tento pocit.

a nechajte vaše dieťa pomenovať pocity, ktoré gesto znázorňuje. Potom sa vymeňte. Môžete sa túto hru hrať aj tak, že najskôr si určíte pocit a potom k nemu napasujete gestá, prípadne vymyslite ku gestám slovnú repliku.

pri pozeraní obľúbenej rozprávky a pýtajte sa dieťaťa na pocity jednotlivých postáv len na základe výrazu ich tváre a gest.

Zdroj titulnej foto: © Niclas Jessen – VisitDenmark